Természetes Tumorellenes Védelem

EGY FORRADALMI FELFEDEZÉS!

1987-ben Dr. Kulcsár Gyula rákkutató biokémikus egy olyan tudományos felfedezést tett, ami alapjaiban befolyásolhatja a rák elleni további hadviselést. Kulcsár dr. több éven át kutatta, hogy miként védekezik az emberi szervezet a daganatokkal szemben. Megállapította, hogy az általános védelemért felelős immunrendszer mellett egy speciális védelmi rendszer az, ami elpusztítja a rendellenessé vált sejteket. Bebizonyította ennek a Természetes Tumorellenes Védelemnek a létezését, meghatározta, miből áll, hogyan működik, s felfedezése alapján ma már az Európai Unióban és további 17 országban született bejegyzett szabadalom.

Kísérletei alapján arra a megállapításra jutott, hogy a szervezet keringési rendszerében állandóan jelen lévő anyagoknak (néhány aminosav, bizonyos vitaminok, sejt anyagcsere intermedierek, stb.) van döntő jelentőségük a tumorellenes védelemben. A szervezet e tumorellenes védelmi rendszerét alkotó hatóanyagok keverékének szelektív tumorsejtölő hatását sejtkultúrákon és állatokon végzett kísérletekkel igazolta, eredményeit nemzetközi tudományos közleményekben publikálta.

Dr. Kulcsár a tudomány által korábban feltárt tények újszerű alkalmazásából vonta le azt a következtetést, hogy a szervezetben létező daganatellenes védelem lényegében az immunrendszertől függetlenül működik.

Abból az ismert tudományos tényből indult ki, hogy az immunrendszer korlátozott működésekor (immunszupresszió), vagy az immunrendszer teljes összeomlásakor (pl.: AIDS) sem nő meg jelentős mértékben a tumorok gyakorisága. Az is köztudott, hogy a tumorok többsége nem immunogén. Ha ezt elfogadjuk, s azt is tudjuk, hogy mindenkiben folyamatosan keletkeznek ráksejtek, akkor a szervezetben működnie kell egy, az immunrendszertől független daganatellenes védelmi mechanizmusnak, amely – mivel a szervezet bármely pontján hatnia kell – általános hatású, felügyeletszerű rendszer. Logikus az is, hogy egy ilyen rendszer hatóanyagainak a keringési rendszerben kell lenniük.

A védekező rendszer anyagainak, vagyis a hatóanyagoknak ezt az együttes hatását nevezzükTermészetes Tumorellenes Védelemnek /TTV, angolul PADS/.

A daganatsejtek a normál sejtekhez képest szabálytalanul táplálkoznak, ún. általános felhalmozó tulajdonsággal rendelkeznek, így táplálkozásuk során ezek a szervezetben lévő, a Természetes Tumorellenes Védelmét alkotó molekulák is nagy mennyiségben jutnak a ráksejtekbe, azok programozott sejthalálát – apoptózisát – okozva. Kulcsár Professzor sejtkísérletei során maguk a tumor sejtek választották ki azt az anyag kombinációt – az Aktív Ráksejtpusztító Keveréket, – melynek ráksejten belüli felhalmozására ezek a ráksejtek egyöntetűen pusztulással reagáltak.

A felfedezés gyógyászati jelentősége az, hogy a Természetes Tumorellenes Védelem saját anyagait – az ún. Aktív Ráksejtpusztító Keveréket – juttatva a szervezetbe, több ráksejt pusztítható el. A szervezet saját védelmi rendszerének a teljesítőképességét növelhetjük meg. Ugyanakkor a szervezet normál, egészséges sejtjei – szabályozott táplálkozásuknak köszönhetően – nem károsodnak.

A feltaláló sejtkísérletei során meghatározta a Természetes Tumorellenes Védelem összetevőit, mégpedig úgy, hogy magukkal a tumorsejtekkel válogattatta ki a hatásos anyagokat. A válogatás kritériuma szerint azok voltak hatásosak, amelyek – egymás hatását szinergikusan erősítve – a tumorsejteket elpusztították. A keringési rendszer 89 anyagát vizsgálta meg Kulcsár dr., amelyekből 16-ot talált hatékonynak. A hatóanyagok között egymástól teljesen eltérő kémiai szerkezetű aminosavakat, (metionin, fenilalanin, triptofán, arginin, hisztidin, tirozin), vitaminokat (aszkorbinsav, riboflavin, piridoxin, biotin), monoszaharidokat (mannoz, deoxy-d-ribóz), és sejten belüli intermediereket (almasav, hippursav, orotsav) valamint nukleobázist (adenin) határozott meg.

A hatóanyagok keverékével számos sejtkísérletet végzett Kulcsár dr. Megállapította, hogy a tumorsejt elleni hatás nem proliferációgátlás (osztódásgátlás), hanem sejtpusztítás eredménye (direkt hatás). Az általa vizsgált valamennyi – több mint tíz, többségében humán – egymástól nagyon eltérő sejtvonal esetében, a keverék hatásos volt (általános hatás). A citosztatikumokra (kemoterápiára) rezisztens sejteket is képes volt a keverék elpusztítani. Az egészséges sejtekre nézve a keverék még abban az esetben sem volt mérgező, ha azok gyorsan osztódó sejtek voltak (szelektív hatás). Összegezve kijelenthetjük, hogy a hatóanyag-keveréknek direkt, általános és szelektív tumorsejtölő hatása van.

A Kulcsár Gyula által elvégzett állatkísérletek is igazolták a keverék daganatellenes hatását. Az egérkísérletek szignifikáns túlélés-növekedést, valamint a tumor-növekedés csökkenését mutatták. A kutató további sejtkísérletekkel vizsgálta a keverék daganatellenes hatásának mechanizmusát. Megállapította, hogy a ráksejtek apoptózissal, programozott sejthalállal pusztulnak el. Az apoptózis mértéke a hatóanyagok mennyiségével és a hatás időtartamának növelésével fokozható.

Az elmélet és szabadalom alapján fejlesztett készítmények alkalmazásával, azok anyagait a szokásos táplálkozási mennyiségeken felül juttatjuk a szervezetbe. Káros mellékhatásuk nincs, hiszen a szervezetben egyébként is jelen lévő természetes anyagokból állnak.

Facebook